ชื่อ - นามสกุล :นางขนิษฐา ชายทวีป
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
หน้าที่หลัก :งานการขออนุญาตพานักเรียน นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา
ที่อยู่ :ชั้น 2 สพป. หนองบัวลำภู เขต 1
Telephone :0857478360
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
หน้าที่ในกลุ่ม : งานส่งเสริมการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาเอกชน