ชื่อ - นามสกุล :นางพิกุล นินนานนท์
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
หน้าที่หลัก :งานส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน
ที่อยู่ :ชั้น 2 สพป. หนองบัวลำภู เขต 1
Telephone :0828555942
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
หน้าที่ในกลุ่ม : งานดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชน