ชื่อ - นามสกุล :นางพนิดา นูนาเหนือ
ตำแหน่ง :นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
ที่อยู่ :ชั้น 3 สพป. หนองบัวลำภู เขต 1
Telephone :0892790357
Email :
กลุ่ม / แผนก : หน่วยตรวจสอบภายใน
หน้าที่ในกลุ่ม : นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ