ชื่อ - นามสกุล :นางวิไลวรรณ ศรีสะอาด
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :ชั้น 3 สพป. หนองบัวลำภู เขต 1
Telephone :0868564673
Email :
กลุ่ม / แผนก : หน่วยตรวจสอบภายใน
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารหน่วยตรวจสอบภายใน