ชื่อ - นามสกุล :น.ส. ภรพรรณ พาเตาะ
ตำแหน่ง :จนท.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
หน้าที่หลัก :จนท.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
ที่อยู่ :ชั้น 2 สพป. หนองบัวลำภู เขต 1
Telephone :042360487
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
หน้าที่ในกลุ่ม : จนท.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน