ชื่อ - นามสกุล :นางสาววรรณภา ภูพันนา
ตำแหน่ง :จนท.กลุ่มการเงินและสินทรัพย์
หน้าที่หลัก :เบิกจ่ายค่าวัสดุ และ ค่าจ้างเหมา ต่าง ๆ
ที่อยู่ :ชั้น 1 สพป. หนองบัวลำภู เขต 1
Telephone :0872262795
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารการเงินและสิน...
หน้าที่ในกลุ่ม : เบิกจ่ายค่าวัสดุ