ชื่อ - นามสกุล :น.ส.ชุติมา เบญจวงศ์ลิขิต
ตำแหน่ง :นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :ชั้น 1 สพป. หนองบัวลำภู เขต 1
Telephone :0898428828
Email :
กลุ่ม / แผนก : หน่วยตรวจสอบภายใน
หน้าที่ในกลุ่ม : นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ