ชื่อ - นามสกุล :นางศศิธิดา เวชกูล
ตำแหน่ง :นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :กำกับดูแล ให้คำปรึกษา และปฏิบัติงานด้านพัสดุ
ที่อยู่ :ชั้น 1 สพป. หนองบัวลำภู เขต 1
Telephone :0897120702
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารการเงินและสิน...
หน้าที่ในกลุ่ม : กำกับดูแล