ชื่อ - นามสกุล :นางบัวเรียน ภูกองชัย
ตำแหน่ง :จพง.การเงินและบัญชี อาวุโส
หน้าที่หลัก :รับเงินของส่วนราชการ จ่ายเงินแก่ผู้มีสิทธิรับเงินทุกรายการ
ที่อยู่ :ชั้น 1 สพป. หนองบัวลำภู เขต 1
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารการเงินและสิน...
หน้าที่ในกลุ่ม : รับเงินของส่วนราชการ