ชื่อ - นามสกุล :นางวันเพ็ญ เอียสกุล
ตำแหน่ง :นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :รับ - จ่าย เงินเดือน ค่าจ้างประจำและเงินบำนาญ
ที่อยู่ :ชั้น 1 สพป. หนองบัวลำภู เขต 1
Telephone :0898407672
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารการเงินและสิน...
หน้าที่ในกลุ่ม : รับ - จ่าย เงินเดือน ค่าจ้างประจำและเงินบำนาญ ,ขอรับเงินช่วยพิเศษกรณี ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และข้าร