ชื่อ - นามสกุล :นางอภิญญา กลางประพันธ์
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
หน้าที่หลัก :บริหารงานกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ที่อยู่ :ชั้น 1 สพป. หนองบัวลำภู เขต 1
Telephone :0897110934
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารการเงินและสิน...
หน้าที่ในกลุ่ม : กำกับดูแล