ชื่อ - นามสกุล :นางวิลาสินี สมใจ
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
หน้าที่หลัก :การศึกษาภาคบังคับ
ที่อยู่ :ชั้น 2 สพป. หนองบัวลำภู เขต 1
Telephone :0862330745
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : รับนักเรียน