ชื่อ - นามสกุล :นางอัจฉรียา พรมลา
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
หน้าที่หลัก :กิจการนักเรียน
ที่อยู่ :ชั้น 2 สพป. หนองบัวลำภู เขต 1
Telephone :0816011993
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : วันเด็ก