ชื่อ - นามสกุล :นางไพลิน สานุสันต์
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
หน้าที่หลัก :กิจการนักเรียน
ที่อยู่ :ชั้น 2 สพป. หนองบัวลำภู เขต 1
Telephone :0845118019
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : ทุนการศึกษา