ชื่อ - นามสกุล :นางอณัญญา กุลทอง
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
หน้าที่หลัก :กิจการพิเศษ
ที่อยู่ :ชั้น 2 สพป. หนองบัวลำภู เขต 1
Telephone :0894444841
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : ส่งเสริมโรงเรียนพระราชทาน