ชื่อ - นามสกุล :นายมานะ มุกดาม่วง
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :กิจการพิเศษ
ที่อยู่ :ชั้น 2 สพป. หนองบัวลำภู เขต 1
Telephone :0866434302
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : ลูกเสือ