ชื่อ - นามสกุล :นายสุภัชรกานต์ แก้วสิงห์
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน้าที่หลัก :บริหารงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ที่อยู่ :ชั้น 2 สพป. หนองบัวลำภู เขต 1
Telephone :0859190325
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ