ชื่อ - นามสกุล :น.ส.เบญญาภา อระบุตร
ตำแหน่ง :นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :เบิกจ่าย เงินทดลองราชการ ค่าสาธารณูปโภค
ที่อยู่ :ชั้น 1 สพป.นภ 1
Telephone :042360487
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารการเงินและสิน...
หน้าที่ในกลุ่ม : เบิกจ่าย