ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพป.นภ.1
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2563 โดย: กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [12 ตุลาคม 2563] เปิดอ่าน 46 ครั้ง
ขยายเวลาพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยสำหรับลูกหนี้ทุกประเภทที่ได้รับการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยอัตโนมัติ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 โดย: กลุ่มอำนวยการ [07 ตุลาคม 2563] เปิดอ่าน 55 ครั้ง
ประกาศ ประมูลขายอาคารประกอบเพื่อรื้อถอนของโรงเรียนในสังกัด โดย: กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [25 กันยายน 2563] เปิดอ่าน 87 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ โดย: สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 [21 กันยายน 2563] เปิดอ่าน 206 ครั้ง
แนวปฏิบติการขออนุมัตินำคุณวุฒิในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกมาลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล [19 กันยายน 2563] เปิดอ่าน 79 ครั้ง
งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2563 โดย: กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [03 กันยายน 2563] เปิดอ่าน 144 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ โดย: สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 [31 สิงหาคม 2563] เปิดอ่าน 294 ครั้ง
แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ โดย: สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 [28 สิงหาคม 2563] เปิดอ่าน 150 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91สำหรับปีภาษี 2562 โดย: กลุ่มอำนวยการ [26 สิงหาคม 2563] เปิดอ่าน 180 ครั้ง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ โดย: สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 [18 สิงหาคม 2563] เปิดอ่าน 377 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 1603 รายการ