ระบบพิมพ์สลิปเงินบำนาญออนไลน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1


รายการรายละเอียด
 
ใส่เลขประชาชน 13 หลัก  
ใส่เลขบัญชีธนาคาร 10 หลัก  
เลือกเดือน  
ใส่ปี พ.ศ.  
 
 


เลขที่ 113/4 หมู่ 2 ถนนอุดร-เลย,ตำบลลำภู,อำเภอเมือง,จังหวัดหนองบัวลำภู 39000   
Create by : http://msglive.org Version 3.3.2 ©2555-2565.  
All style support in IE9+, Firefox, Chrome, Safari, and Opera.